Gerilim Trafosunun Özellikleri Nedir?

Gerilim Trafosunun Özellikleri Nedir?
 • Gerilim trafoları alternatif akım ölçü aletlerinin,ölçme alanlarının genişletilmesi de kullanılır.yüksek gerilimi belli bir oranda düşüren ölçü trafolarıdır.
 • Bir gerilim trafosunun primer gerilimi ne büyüklükte olursa olsun sekonder gerilimi 100 ila 120 V olarak standartlandırılmıştır.
 • Gerilim trafolarının sekonder sargısı akım trafolarının aksine kısa devre yapılmamalıdır sekonder çıkışları açık devre gibi çalışırlar.
 • Gerilim trafolarının sekonderine bağlanan ölçü aletlerinde okunan değerleri çevirme oranı (n=U1/U2) ile çarpılmalıdır.
 • Primer devresinden geçen gerilimi dönüştürme oranına göre sekonder devreye aktarır.
 • Primer sargıları ince ve çok sarımlıdır.
 • Sekonder sargıları ince ve az sarımlıdır.
 • Gerilim trafolarının kapasiteleri çok küçük olup güçleri çoğunlukla 15 ila 600VA arasındadır.
 • Gerilim trafolarının sekonder uçlarında (v) ucu yüksek gerilimlere karşı korunmak amacı ile topraklanır.
 • Gerilim trafolarının primer sargı uçları U-V sekonder sargı uçları da u-v harfiyle gösterilir.
 • Gerilim trafoları voltmetre gibi hatta ve şebekeye paralel olarak bağlanır.
 • Aynı gerilim trafosu ile birkaç ölçü aleti kullanılabilir.
 • Gerilim trafolarının ölçme hassasiyetlerine göre sınıfları (0,1-0,2-0,5-1 ve 3) olmak üzere sınıflandırılır.
 • Koruma devrelerinde 3 sınıfı ,sayaçlarda 0,2-0,5 sınıfı, ölçü aletlerinde 1 sınıf gerilim trafosu kullanılır.
 • Gerilim trafolarında sekonder uçlarından birine sekonderde oluşacak bir kısa devre önlemek için sigorta konulmaktadır.
 • Gerilim trafolarında nominal akımların %20 fazlasına kadar yüklenebilir.

Gerilim Trafosu Neden ve Nasıl Topraklanır?

Sekonder devrelerin tehlikeli bir potansiyele ulaşmasını önlemek için devreleri topraklamak gerekir. Gerilim trafolarının sekonder devrelerinde galvanizli birbirleriyle bağlantılı olan devrelerde tek bir noktada topraklama olmalıdır. Primer fazı toprağa bağlanan bir gerilim trafosunun sekonder topraklaması n terminalinde olmalıdır. Primer sargısı iki faz arasına bağlantılı olan gerilim trafoları diğer terminallere 120 derece faz farkıyla gerilim gecikmesine sahip sekonder devresi olmalıdır. Kullanılmayan sargılar topraklanmalıdır.

Gerilim Trafosu Çevirme Oranı

Gerilim trafolarında primer sargının gerilimi sekonder sargının gerilim oranına çevirme. Şebekenin primer sargısının değeri ne ise, sekonder sargısının değerini bulmak için primer sargısının değeri bölünür.

FORMÜL: (n=U1/U2) (10/1 , 40/1 , 100/1……..250 Gibi)

ÖRNEK: Primer gerilimi 4,000 volt olan bir gerilim trafosunun sekonderi 100 olduğuna göre bu trafonun çevirme oranı 4,000/100=40/1 dir. Bu değer 100 volt ile çarpılırsa primer sargısının nominal değeri bulunmuş olur.

Benzer Yazılar
Transformatör çeşitleri kullanım amaçlarına, nüve tipine, çalışma ortamına, faz sayısına...
Isıtma Tesisatı Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için...
Elektrik Tesisatı ve Topraklama Kontrolü 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve...
Silikon İzolatör Nedir ? Polimer izolatörler özel bir seri olup...

Henüz yorum yapılmamış, aşağıya bir tane ekle.

Yorum Bırakın


Name (required)

Email (required)

Website