Gerilim Trafosu Çeşitleri

Gerilim Trafosunun Özellikleri Nedir?

Gerilim trafoları alternatif akım ölçü aletlerinin,ölçme alanlarının genişletilmesi de kullanılır.yüksek gerilimi belli bir oranda düşüren ölçü trafolarıdır. Bir gerilim trafosunun primer gerilimi ne büyüklükte olursa olsun sekonder gerilimi 100 ila 120 V olarak standartlandırılmıştır. Gerilim trafolarının sekonder sargısı akım trafolarının aksine kısa devre yapılmamalıdır sekonder çıkışları açık devre gibi çalışırlar. Gerilim trafolarının sekonderine bağlanan ölçü... Read More »

Gerilim Trafosu Nedir?

Bağlı oldukları devredeki primer gerilimi istenen oranda küçülterek bu gerilimle sekonder terminallerine bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel trafolara, gerilim transformatörleri denir. Gerilim trafoları; “primer” dediğimiz esas devre gerilimini, manyetik bir kuplaj ile (genellikle) küçülterek “sekonder” dediğimiz ikinci devreye aktarır ve bu devreye bağlı cihazların gerilime duyarlı elemanlarının enerjilenmesini sağlarlar. Örneğin,... Read More »